• Moje osobiste doświadczenia od dłuższego czasu skłaniają mnie do przekierowania uwagi na to czym jest relacja energii męskiej i kobiecej. W formie jaka jest mi prezentowana w naszym aktualnym świecie jest nie do przyjęcia. Z jednej strony odrzucałam tę interpretację, a z drugiej nie byłam w stanie znaleźć innej. Drugiego krańca...


  • U każdego  na pewnym etapie w życiu przychodzi taki moment, gdy przestrzeń zaczyna krzyczeć "wystarczy" i wiemy, że właśnie teraz jest ten czas by puścić to co tak usilnie próbowaliśmy trzymać blisko siebie całe życie. Pozostanie w schematach i programach, które przez lata wbudowywały w nas w fałszywe poczucie własnej wartości. Odpuszczenie przychodzi po to by nauczyć nas  jak odciąć się od przeszłości, tego co złe i negatywne w naszym życiu i jak łączyć to co nowe.


  • Złość jest moderatorem zachownia.  Ta emocja nie występuje sama z siebie. U jej podstaw leżą oczekiwania, nieumiejętność odpuszczenia kontroli, a także pozwolenie na to by inni przekraczali nasze granice. Ta emocja uczy nas kim jesteśmy, gdzie dążymy.